Bidden is erg belangrijk. Als u bidt voor zendings- werkers en christenen wereldwijd leeft u concreet met hen mee. Uw gebed maakt verschil. Klik hier voor een gebedskalender zodat u iedere dag kunt bidden voor een zendings-werker of medechristen.

Zending is een Bijbelse opdracht.

De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen.

 

Als Hervormde Gemeente Sliedrecht wijken 3 en 4 werken wij nauw samen met de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).  

 

De belangrijkste taken van de zendingscommissie zijn:

- het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk;

- ondersteuning van zendingsarbeiders waar ook in de wereld;

- bijeenbrengen van geld voor de GZB en zendingsarbeiders die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.

 

Als gemeente steunen we momenteel diverse zendingswerkers; 

Margaret den Besten in Kameroen

Willem Jan de Wit in Egypte.

Daarnaast leven we biddend mee met Maaike Andas - van Vuren in Noorwegen.

De Zendingscommissie GZB

Vier maal per jaar wordt er een zendingscollecte gehouden. Naast uw bijdrage aan de collecte kunt u uw gift geven op rekeningnummer NL64RABO0359358780 tnv Zendingscommissie wijk 3 en 4. Eventueel onder vermelding van het project wat u wilt steunen.

Als u over de zending leest, raakt u vanzelf meer betrokken. Vier keer per jaar geeft de GZB het blad Alle Volken uit. Diverse thema's over de wereld-wijde zending komen aan bod. U kunt dit blad hier lezen.

Bidden
Meeleven
Steunen

Margaret is door Wycliffe uitgezonden naar Kameroen. Margaret zal taalkundig onderzoek doen naar drie talen; Bano’o, Njowi en Kwakum, met als doel deze op schrift te stellen zodat er begonnen kan worden met het ver-talen van de Bijbel. Hier kunt u meer lezen over Margaret en lees hier meer over Wycliffe..

Door de jaren heen zijn er al diverse projecten en zendingswerkers ondersteund.

Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Ook vindt u op deze pagina presentaties en films over het werk en leven van de zendingswerkers.

Ieder jaar gaan jongeren en ouderen uit onze gemeente op werkvakantie. De bestem-mingen zijn heel divers. Wil je ook op werkvakantie? Vraag dan de mogelijkheden voor (financiele) ondersteuning bij ons na. Hiervoor kun je contact opnemen met Ton Keesmaat (tkeesmaat@gmail.com).

Binnen de gemeente zijn er voor het zendingswerk twee gebedsgroepen actief. Er is een Woman to Woman gebedsgroep en een gebedsgroep voor de Zending. Meer informatie kunt u lezen in het kerkblad of u kunt contact opnemen met Jeanette van Vuren (0184-773010).

Projecten
Gaan
Gebedsgroep
Margaret

Willem-Jan is docent Bijbelwetenschappen en

systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Hij doet zijn werk in Egypte via de GZB. Via het GZB Deelgenoten project steunen wij Willem-Jan. www.wjdw.nl.

 

Willem-Jan
Maaike
GZB lid
Vacatures

Wil je je graag inzetten in Gods Koninkrijk en denk je erover om een tijdje naar het buitenland te gaan? De GZB heeft verschillende mogelijkheden en denkt graag met je mee. Kijk hier voor vacatures voor langere of kortere termijn.

Help mee het evangelie te verspreiden, wordt lid van de GZB. Dat kan al voor €10,00 per jaar! U ontvangt dan ook vier keer per jaar het blad Alle Volken. Via deze website kunt u zich aanmelden.

Maaike werkt op een

basis van Jeugd met een Opdracht (YWAM) in het hoge Noorden in Noorwegen. U kunt meer lezen over Maaike op deze site. Meer informatie over de basis waar Maaike  werkt, vindt u hier.

Jongeren

Voor jongeren heeft de GZB diverse mogelijk-heden. Je kan naar een GZB Jongerenevent, meedoen aan een jongerenproject of ga mee op een korte zendingsreis. Kijk voor meer informatie maar eens op deze site.

Kopen

Ieder najaar kunt u het dagboek Een Handvol Koren bestellen bij Joella Westland (joellawestland@live.nl).

 

Het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het zendingswerk in Egypte.